Rada Techniczna nr 11

W dniu 24 sierpnia 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.

Rada Budowy nr 25

W dniu 17 sierpnia 2023 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 25. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.

Rada Techniczna nr 10

W dniu 09 sierpnia 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.

Rada Techniczna nr 9

W dniu 02 sierpnia 2023r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów

Rada Techniczna nr 8

W dniu 26 lipca 2023r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.

Rada Budowy nr 24

W dniu 17 lipca 2023 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu czerwcu, prac przygotowawczych  rozpoczęcia realizacji robót oraz napotkanych i potencjalnych utrudnień.

Przekazanie placu budowy

W dniu 12 lipca 2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 23 czerwca 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 12zrid/2023/MKH, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: węzeł Bobrowniki (bez węzła) – węzeł Skórowo (z węzłem)”. Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy, który będzie mógł rozpocząć roboty budowlane.

Rada Budowy nr 23

W dniu 19 czerwca 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 22

W dniu 15 maja 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.