Rozpoczęcie postępowanie o decyzję ZRID

W dniu 10 lutego 2023 r. Wojewoda Pomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – węzeł Skórowo (z węzłem)”.

Rada Budowy nr 18

W dniu 16 stycznia 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 17

W dniu 09 grudnia 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu listopadzie oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 16

W dniu 14 listopada 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 7

W dniu 27 października 2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 15

W dniu 21 października 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 14

W dniu 23 września 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 13

W dniu 19 sierpnia 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Aneks nr 1

W dniu 29.07.2022r zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą z dnia 29 czerwca 2021r.