/ Nazwa kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)

Data podpisania umowy z wykonawcą: 29 czerwca 2021r.

Wartość umowy:

Zaakceptowana kwota kontraktowa netto:  230 243 340,79 zł,

podatek Vat 23%: 52 955 968,38 zł, 

Zaakceptowana kwota kontraktowa brutto: 283 199 309,17 zł. 

Opis Zadania

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku: Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem). 

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej S6 o długości Trasy Zasadniczej ok. 13,152 km, przebudowaniu odcinka drogi krajowej nr 6, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S6, oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S6 na odcinku w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem) oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie słupskim, na terenie gmin Damnica i Potęgowo.

Planowana droga ekspresowa S6 ma przebiegać ze Szczecina, gdzie ma połączenie z drogą ekspresową S3, przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk do Gdańska, gdzie ma zostać połączona z obwodnicą Trójmiasta. Ma ona bardzo duże znaczenie przede wszystkim w skali krajowej ale i międzynarodowej. Droga ekspresowa S6 skomunikuje północne regiony Polski (województwa zachodniopomorskie i pomorskie)  z zachodnią granicą (Niemcy), tym samym stając się jedną z  głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. 

W aspekcie międzynarodowym droga ekspresowa S6 stanowi połączenie drogowe Niemiec z portem z w Gdańsku i Gdyni, co zapewnić powinno ekonomiczną i społeczną spójność Unii Europejskiej.

Budowa drogi ekspresowej S6 będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków na obecnej DK-6. Odciąży też w znacznym stopniu miejscowości poprzez przejęcie  ruchu tranzytowego, turystycznego i ciężarowego. Dla kierowców przejazd przez projektowaną drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na podniesienie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróżowania. Inwestycja ma również na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności i konkurencyjności regionu. Droga ekspresowa S6 to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w kraju. 

Data Rozpoczęcia jest datą zawarcia Umowy z Wykonawcą, tj. 29.06.2021r..

Zgodnie z umową z Wykonawcą w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca) wszystkie roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone.