Rada Budowy nr 14

W dniu 23 września 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 13

W dniu 19 sierpnia 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Aneks nr 1

W dniu 29.07.2022r zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą z dnia 29 czerwca 2021r.

Rada Budowy nr 12

W dniu 22 lipca 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 11

W dniu 24 czerwca 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 08.06.2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 5. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 10

W dniu 20.05.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Wystąpienie z wnioskiem ZRID

W dniu 28.04.2022 r. Wykonawca wystąpił do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) tj. na dzień przed kontraktowym terminowym wykonania Kamienia Milowego nr 1.

Rada Budowy nr 9

W dniu 22.04.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu marcu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.