Rada Budowy nr 4

W dniu 08.11.2021r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 3

W dniu 18.10.2021r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 3. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Narada Koordynacyjna nr 1

W dniu 12 października 2021 r., w biurze Wykonawcy odbyła się Narada Koordynacyjna nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z przebudową drogi DK6 i utwardzeniem dróg niezbędnych do obsługi drogi S6.

Rada Budowy nr 2

W dniu 20 września 2021 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu oraz potencjalnych lub napotkanych utrudnień.

Podpisanie umowy

Podpisanie Umowy z firmą Lafrentz Polska o prowadzenie usług zarządzania i nadzoru inwestorskiego.

Rada Budowy nr 1

W dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego, odbyła się Rada Budowy nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lipcu oraz potencjalnych lub napotkanych utrudnień.