Rada Budowy nr 10

W dniu 20.05.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Wystąpienie z wnioskiem ZRID

W dniu 28.04.2022 r. Wykonawca wystąpił do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) tj. na dzień przed kontraktowym terminowym wykonania Kamienia Milowego nr 1.

Rada Budowy nr 9

W dniu 22.04.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu marcu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 4

W dniu 23.03.2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 4. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 8

W dniu 18.03.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lutym oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 10.03.2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 3. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 7

W dniu 16.02. 2022 r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu styczniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 10.02.2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz rozwiązanie napotkanych trudności.

Rada Budowy nr 6

W dniu 19 stycznia 2022 r w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych, realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 13.01.2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz napotkanych problemów.