Rada Budowy nr 23

W dniu 19 czerwca 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu maju oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 22

W dniu 15 maja 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kwietniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 21

W dniu 17 kwietnia 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 21. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu marcu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Narada Koordynacyjna nr 1

W dniu 29 marca 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Narada Koordynacyjna nr 1, na której omawiano uwagi do dokumentacji projektowej branży drogowej.

Rada Budowy nr 20

W dniu 20 marca 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lutym oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 19

W dniu 20 lutego 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu styczniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rozpoczęcie postępowanie o decyzję ZRID

W dniu 10 lutego 2023 r. Wojewoda Pomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – węzeł Skórowo (z węzłem)”.

Rada Budowy nr 18

W dniu 16 stycznia 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu grudniu oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 17

W dniu 09 grudnia 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu listopadzie oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.

Rada Budowy nr 16

W dniu 14 listopada 2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.