Rada Techniczna nr 35

W dniu 5 czerwca 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 35. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.