Rada Techniczna nr 34

W dniu 29 maja 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 34. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.