Rada Techniczna nr 32

W dniu 8 maja 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 32. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.