Rada Techniczna nr 20

W dniu 29 listopada 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.