Rada Techniczna nr 19

W dniu 22 listopada 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.