Rada Techniczna nr 15

W dniu 4 października 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.