Rada Techniczna nr 12

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 12. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.