Rada Budowy nr 20

W dniu 20 marca 2023 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lutym oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.