Rada Budowy nr 8

W dniu 18.03.2022 r. w biurze Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lutym oraz potencjalnych i napotkanych utrudnień.