TOR

W dniu 27.05.2024 wprowadzono tymczasowe organizacje ruchu zgodnie z TOR_09_01 na drodze powiatowej 1182G (droga na Nieckowo) oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych DP1138G z DP1144G (rejon byłego PGR Światały) w postaci bypassów na wysokości prowadzonych robót. Na drodze w kier. m. Nieckowo, oznakowanie w postaci sygnalizacji zostanie wprowadzone po najbliższym weekendzie tj. po 2.06. 2024 r. Obie organizacje ruchu obowiązywać mają do końca roku 2024

W dniu 19.03.2024 na drodze powiatowej 1138G w rejonie m. Świtały (na wysokości prowadzonych robót, przy nowobudowanym obiekcie mostowym) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, polegającą na  zamknięciu drogi powiatowej na odcinku około 100 mb. i poprowadzeniu ruchu drogą tymczasową, omijającą strefę robót. Objazd wprowadzono zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu TOR_S9_01.

W dniu 11.08.2023 r. zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu TOR dla zjazdów i wyjazdów z budowy na drogach powiatowych. Powyższa organizacja zastąpi dotychczasowo organizację TOR dla wykonania wjazdów i wyjazdów z budowy oraz wycinek na drogach powiatowych.

Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 30 grudnia 2023 r.

Od 20 lipca 2023 r. planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla dróg powiatowych:

  • 1138G Łojewo-Jeziorka
  • 1144G Gorzysław – Jeziorka
  • 1179G Głuszyno – Rzechcino
  • 1182G Nieckowo – Potęgowo
  • 1187G Skórowo Stare – Potęgowo

Dla powyższych dróg wprowadzone zostanie oznakowanie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu podczas prac związanych z wycinką drzew oraz zapewnienia zjazdów z terenu budowy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.