Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

www.gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
e-mail: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl
tel. 58 511 24 00

www.gov.pl/web/gddkia-gdansk

Kierownik Projektu: Dariusz Raczkowski

e-mail: draczkowski@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań
tel. +48 61 867 40 50
e-mail: office@lafrentz

www.lafrentz.pl

Inżynier kontraktu: Krzysztof Banach
ul. Darżyńska 4E, 76-230 Potęgowo
tel. +48 660 471 706

e-mail: biuro.skorowo@lafrentz.pl

Wykonawca:

Lider

Aldesa Constructiones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
e-mail: biuro@aldesa.pl

www.aldesa.pl

Partner

Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
e-mail: e-mail: biuro@aldesa.pl

www.aldesa.pl

Dyrektor Kontraktu: Marcin Misior

ul. Żeromskiego 7A, 84-300 Lębork

e-mail: marcin.misior@aldesa.pl

Biuro Projektowe

Voessing Polska Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

www.voessing.com/pl/polska.html

Instytucje zaangażowane w realizację projektu