Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 20,30%