Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 15,41%