Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 5,78%