Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98,60%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 65,83%

Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 8,36%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 11,73%