Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98,83%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 69,79%

Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 16,12%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 21,47%