Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 96,46%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 42,08%

Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 0%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 6,71%