Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98,83%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 76,42%

Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 20,30%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 31,47%