Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98,19%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 57,66%

Zaawansowanie rzeczowe (roboty budowlane)

Postęp: 0%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 8,04%