Rada Budowy nr 2

W dniu 20 września 2021 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu oraz potencjalnych lub napotkanych utrudnień.

Podpisanie umowy

Podpisanie Umowy z firmą Lafrentz Polska o prowadzenie usług zarządzania i nadzoru inwestorskiego.

Rada Budowy nr 1

W dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego, odbyła się Rada Budowy nr 1. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu lipcu oraz potencjalnych lub napotkanych utrudnień.