Rada Techniczna nr 37

W dniu 26 czerwca 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 37. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.