Rada Budowy nr 35

W dniu 18 czerwca 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 35. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.