Rada Techniczna nr 36

W dniu 12 czerwca 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 36. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.