Rada Techniczna nr 31

W dniu 24 kwietnia 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.