Rada Techniczna nr 30

W dniu 10 kwietnia 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.