Rada Techniczna nr 29

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 29. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.