Rada Techniczna nr 28

W dniu 27 marca 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 28. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.