Rada Techniczna nr 27

W dniu 21 marca 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów