Rada Budowy nr 32

W dniu 12 marca 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 32. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.