Rada Techniczna nr 26

W dniu 06 marca 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 26. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.