Rada Techniczan rn 25

W dniu 21 lutego 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 25. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.