Rada Budowy nr 31

W dniu 13 lutego 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów