Rada Techniczna nr 24

W dniu 7 lutego 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.