Rada Techniczna nr 23

W dniu 31 stycznia 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.