Rada Techniczna nr 22

W dniu 24 stycznia 2024 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.