Rada Budowy nr 30

W dniu 18 stycznia 2024r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.