Rada Budowy nr 29

W dniu 19 grudnia 2023r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 29. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.