Rada Techniczna nr 21

W dniu 06 grudnia 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 21. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.