Rada Budowy nr 28

W dniu 14 listopada 2023r w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 28. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.