Rada Techniczna nr 18

W dniu 08 listopada 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.