Rada Budowy nr 27

W dniu 17 października 2023 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 27. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.