Rada Techniczna nr 16

W dniu 11 października 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.