Rada Budowy nr 26

W dniu 19 września 2023 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 26. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.