Rada Techniczna nr 13

W dniu 6 września 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.