Rada Techniczna nr 11

W dniu 24 sierpnia 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.