Rada Budowy nr 25

W dniu 17 sierpnia 2023 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 25. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.