Rada Techniczna nr 10

W dniu 09 sierpnia 2023 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.