Rada Techniczna nr 9

W dniu 02 sierpnia 2023r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów