Rada Techniczna nr 8

W dniu 26 lipca 2023r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 8. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz ew. problemów.