Rada Budowy nr 24

W dniu 17 lipca 2023 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 24. Spotkanie miało na celu omówienie stanu zaawansowania prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę w miesiącu czerwcu, prac przygotowawczych  rozpoczęcia realizacji robót oraz napotkanych i potencjalnych utrudnień.