Przekazanie placu budowy

W dniu 12 lipca 2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.